Skip to main content

EKSKLUSJON — DEN BIBELSKE MÅTEN

By 14. oktober 2023Eksklusjon

I 1. Korinter 5:13 sier Paulus: «Fjern den onde mannen fra DERES midte.» I ekstreme situasjoner vil de kristne menigheter ekskludere et av deres medlemmer. Jeg bruker uttrykket «i ekstreme situasjoner», for eksklusjoner skulle skje svært sjelden. Omkring 80 000 Jehovas vitner ble ekskludert siste år, og det er 1 % av alle som er vitner.

Paulus viser at de som skulle bli ekskludert, var onde. Men la oss tenke på bakgrunnen for de 80 000 vitner som ble ekskludert siste år. Før de ble vitner, deltok de i et bibelstudium hvor de lærte at de måtte angre sin tidligere livsførsel, og at de måtte begynne å leve i samsvar med Bibelens prinsipper. Etter at de hadde studert Bibelen i mange måneder, kanskje i ett år eller mer, ønsket de å bli døpt. Før det kunne skje, ville dåpskandidaten ha en lengere samtale med tre forskjellige eldste, hvor han eller hun ble bedt om å kommentere forskjellige spørsmål. Når de tre eldste var overbevist om at dåpskandidaten  virkelig hadde angret og nå levde i samsvar med Bibelens prinsipper, ville de anbefale at han eller hun skulle bli døpt.

Etter dåpen ble han eller hun en del av en menighet av Jehovas vitner. Han eller hun samarbeidet med andre vitner, var tilstede på møtene og forkynte det gode budskap om Guds rike. Men så skjedde det den forandring, ifølge medlemmene av domsutvalget, nå hadde han eller hund blitt ond, nye verre enn han eller hun var før han eller hun ble vitner — de fleste mennesker i verden er jo ikke onde — og så måtte altså menigheten ekskludere denne onde personen. Dette skjedde ikke bare med én eller noen få vitner, men siste år skjedde det med 80 000 vitner.

Noe må være galt — svært galt! Det er umulig å tro at 80 000 vitner som hadde innvigt sitt liv til Jehova, var blitt onde. Det er minst tre grunner som gjør at vi kan tro at mer enn 90% av disse aldri skulle vært ekskludert, hvis retningslinjene i De kristne greske skrifter var blitt fulgt:

  • De kristne greske skrifter viser at det er 11 brudd på Guds lov som kan føre til eksklusjon. Medlemmene av det styrende råd har funnet opp 37 andre grunner for eksklusjon som ikke har noe grunnlag i Bibelen.
  • Ikke bare har medlemmene av det styrende råd funnet opp 37 utenom-bibelske eksklusjonsgrunner. Men de har også fullstendig misforstått de greske ordene som de 11 bibelske ekslusjonsgrunnene er oversatt fra. Det betyr at de har en fullstendig gal oppfatning av hvordan de 11 bruddene må være, for å føre til eksklusjon.
  • De retningslinjer som det styrende råd har gitt domsutvalgene, har ikke noe grunnlag i Bibelen. Og fordi de eldste i domsutvalgene ikke har fått noen opplæring i hvordan de skal behandle og dømme medkristne, er ofte beslutningen om eksklusjon basert på deres magefølelser.
FIRE ARTIKLER SOM DRØFTER EKSKLUSJON PÅ DEN BIBELSKE MÅTEN, VIL ETTER HVERT KOMME, NÅR DE ER OVERSATT FRA ENGELSK.
Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply