Skip to main content

ANDRE JOHNNES 9-11 — EN NY OG URIKTIG FORTOLKNING

By 21. mars 2024mars 22nd, 2024Eksklusjon

INNLEDNING

Fredag 15, mars 2024 holdt Mark Sanderson en tale på JW Broadcasting hvor han fortalte om en ny måte å behandle dem som hadde begått alvorlige synder, på. (2024 Governing Body Update # 2). Et brev med tittelen «Forandringer av behandlingen av alvorlige overtredelser i menigheten» ble sendt til eldsterådene.[1] Sanderson nevnte at medlemmene av det styrende råd hadde kommet med en ny tolkning av 2. Johannes 9-11, nemlig at versene ikke referer til alle som har blitt ekskludert, men bare til de frafalne. Jeg skal nå analysere den nye tolkningen i lys av sammenhengen i 2. Johannes og i lys av de andre to brevene som Johannes skrev. Min første oppgave er å lage en oversikt over disse brevene når det gjelder den sanne og den falske lære.

De som kristne ikke skulle ta imot og hilse, er bare antikristene, som benekter at “Jesus er Kristus” og ikke “bekjenner Jesus som kommet i kjødet». En anvendelse på andre mennesker er en falsk anvendelse av det Johannes skriver og et misbruk av Guds Ord.

[1]. Sitatene er oversatt fra det engelske brevet.

DE TO TEMAENE I JOHANNES-BREVENE  

I Johannes’ skrifter har ordet «sannhet» (alētheia) en bred plass. I hans evangelium forekommer ordet 24 ganger, i 1. Johannes forekommer det ni ganger, i 2. Johannes seks ganger og i 3. Johannes forkommer det fem ganger. Brevene har to temaer, som er forbundet med hverandre:

 • Johannes roser dem som han skriver til, fordi de vandrer i sannheten, som er den kristne religion, i troen på Jesus Kristus og hans Far.
 • Johannes advarer mot forførere og antikrister.

JOHANNES ROSER DEM HAN SKRIVER TIL

Jeg siterer de rosende ordene som vi finner i Johannes-brevene:  1. Johannes 2:12-14 (over), 2. Johannes 4 (i midten) og 3, Johannes 3, 4 (under):

12 Jeg skriver til dere, små barn, fordi DERES synder er blitt tilgitt dere for hans navns skyld. 13 Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge menn, fordi dere har seiret over den onde. Jeg skriver til dere, små barn, fordi dere har lært Faderen å kjenne. 14 Jeg skriver til dere, fedre, fordi dere har lært å kjenne ham som er fra begynnelsen. Jeg skriver til dere, unge menn, fordi dere er sterke og Guds ord blir i dere og dere har seiret over den onde.

4 Jeg gleder meg meget fordi jeg har funnet at noen av dine barn vandrer i sannheten, slik som vi har fått påbud om fra Faderen.

 3 For jeg gledet meg meget da det kom brødre og vitnet om den sannhet du holder fast ved, slik som du fortsetter å vandre i sannheten. 4 Jeg har ingen større grunn til takknemlighet enn dette, at jeg får høre at mine barn fortsetter å vandre i sannheten.

            JOHANNES ADVARER DEM HAN SKRIVER TIL

Jeg siterer advarsler som vi finner i Johannes-brevene:

 1. Johannes 2:18-19

18 Små barn, det er den siste time, og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det allerede nå kommet mange antikrister; av dette skjønner vi at det er den siste time. 19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av vårt slag; for hvis de hadde vært av vårt slag, ville de ha blitt hos oss. Men de gikk ut for at det skulle bli avslørt at ikke alle er av vårt slag. Små barn, det er den siste time, og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det allerede nå kommet mange antikrister; av dette skjønner vi at det er den siste time. 19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av vårt slag; for hvis de hadde vært av vårt slag, ville de ha blitt hos oss. Men de gikk ut for at det skulle bli avslørt at ikke alle er av vårt slag.

1 John 2:22-24

22 Hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er KRISTUS?  Dette er antikristenden som fornekter Faderen og Sønnen. 23 Enhver som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjennerSønnen, har også Faderen. 24 Hva dere angår, så la det som dere har hørt fra begynnelsen, bli i dere. Hvis det som dere har hørt fra begynnelsen, blir i dere, vil dere også fortsette å være i forening med Sønnen og i forening med Faderen.

1 John 4:1-3

  1 Dere elskede, tro ikke enhver inspirert uttalelse, men prøv de inspirerte uttalelser for å se om de er av Gud, for mange falske profeter er gått ut i verden.  2 Dere kjenner den inspirerte uttalelse fra Gud på dette: Enhver inspirert uttalelse som bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet, er av Gud, 3 men enhver inspirert uttalelse som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens inspirerte uttalelse som dere har hørt skulle komme, og nå er den allerede i verden.

2 John 7

7 For mange bedragere er gått ut i verden, slike som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet. Dette er bedrageren og antikristen.

3 John 9-10

9 Jeg skrev noe til menigheten, men Diọtrefes, som gjerne vil ha den fremste plassen blant dem, tar ikke imot noe fra oss med respekt. 10 Derfor vil jeg, hvis jeg kommer, minne om hans gjerninger, som han fortsetter å gjøre, idet han snakker om oss med onde ord. Og han nøyer seg ikke med dette — selv tar han ikke imot brødrene med respekt, og dem som ønsker å ta imot dem, forsøker han å hindre og å kaste ut av menigheten.

FOKUS PÅ JESUS KRISTUS — SANNHETEN OG LØGNEN

Johannes liker å uttrykke sine poenger ved bruk av kontraster, og han stiller opp sanne og falske læresetninger som kontraster.

DEN SANNE OPPFATNING AV JESUS KRISTUS

Som jeg allerede har vist, så bruker Johannes ordet «sannhet» ofte. Ordet referer til læresetningene og livet i den sanne religion, og fokuset er på Jesus Kristus og hans Far, slik vi ser i sitatene som følger:

1 John 3:23

23 Indeed, this is his commandment, that we have faith in the name of his Son Jesus Christ and be loving one another, just as he gave us commandment.

1 John 4:15

15 Enhver som bekjenner at Jesus Kristus er Guds Sønn, ham blir Gud i forening med, og han blir i forening med Gud.

1 John 5:1

1 Enhver som tror at Jesus er KRISTUS, er født av Gud, og enhver som elsker ham som forårsaket fødselen, elsker den som er født av ham.

1 John 5:5

5 Hvem er den som seirer over verden, om ikke den som tror at Jesus er Guds Sønn?

1 John 5:10

10 Den som tror på Guds Sønn, har fått vitnesbyrdet avlagt i sitt eget tilfelle. Den som ikke tror på Gud, har gjort ham til en løgner, fordi han ikke har trodd på det vitnesbyrd som er avlagt, det som Gud som vitne+ har avlagt om sin Sønn.

2 John 3

3 Ufortjent godhet, barmhjertighet og fred skal være med oss fra Gud, Faderen, og fra Jesus Kristus, Faderens Sønn, med sannhet og kjærlighet.

Fordi en sønn har en far, så vil det å fornekte sønnen, være det samme som også å fornekte at faren er far. Derfor er det slik, at de som har Sønnen, har også Faderen.

DEN FEILAKTIGE OPPFATNING AV JESUS KRISTUS

Johannes bruker altså kontraster for å skjelne mellom sannhet og løgn. Ovenfor har jeg sitert de positive sider av troen på Jesus Kristus, det som er sannhet. Disse positive sidene har blitt fornektet av førererne og antikristene, og det ser vi av sitatene nedenfor:

1 John 2:18-23

 18 Små barn, det er den siste time, og liksom dere har hørt at antikrist kommer, så er det allerede nå kommet mange antikrister; av dette skjønner vi at det er den siste time.  19 De gikk ut fra oss, men de var ikke av vårt slag; for hvis de hadde vært av vårt slag, ville de ha blitt hos oss. Men de gikk ut for at det skulle bli avslørt at ikke alle er av vårt slag. 20 Og dere har en salving fra den hellige;+ dere har alle kunnskap. 21 Jeg skriver til dere, ikke fordi dere ikke kjenner sannheten, men fordi dere kjenner den, og fordi ingen løgn er av sannheten.

22 Hvem er løgneren, om ikke den som fornekter at Jesus er KRISTUS?  Dette er antikristenden som fornekter Faderen og Sønnen. 23 Enhver som fornekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har også Faderen.

1 John 4:2, 3

2 Dere kjenner den inspirerte uttalelse fra Gud på dette: Enhver inspirert uttalelse som bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet, er av Gud, 3 men enhver inspirert uttalelse som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Og dette er antikristens inspirerte uttalelse som dere har hørt skulle komme, og nå er den allerede i verden.

2 John 7

7 For mange bedragere er gått ut i verden, slike som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet. Dette er bedrageren og antikristen.

Som både de positive og negative sitatene viser, er fokus på Guds Sønn, Jesus Kristus. Forførerne og antikristene benektet at «Jesus er Kristus». (1. Johannes 2:22; 5:1) og  «Jesus Kristus som kommet i kjødet». (2. Johannes 7) Personer som hadde dette feilaktige synet, var  allerede til stede ifølge Johannes. I sitt tredje brev advarer Johannes mot Diotrefes, som ikke behandlet brødrene på en kristen måte og til og med ekskluderte noen av dem uten grunn.

Identifiseringen av forførerne kan vi finne når vi analyserer utsagnet «som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet» Bruken av «Kristus» sammen med «Jesus» viser at disse personene ikke benektet at det hadde levd en person ved navn «Jesus» på jorden. Derfor må det som de benektet, ha vært denne mannens natur. Gnostikeren Kerinthos levde på samme tid som Johannes. Han lærte at Jesus bare var en mann, men han var hellig. Da Jesus ble døpt, kom Kristus, eller den hellige ånd, ned fra himmelen og tok bolig i Jesus. Det betyr at Jesus hadde komme i kjødet, men ikke Kristus. Da Jesus ble hengt på pælen, forlot Kristus Jesus, slik at det bare var mannen Jesus som døde. Det er sannsynlig at Johannes hadde denne læren i tankene da han skrev sine brev. Uansett så hadde antikristene en fullstendig gal oppfatning av Jesu natur.

I online-artikkelen «Hva er Kristi komme?» viser medlemmene av det styrende råd at de vet at dem Johannes advarte imot, var gnostikerne, vi leser:

Feiloppfatning: Det som står i 2. Johannes 7, viser at Jesus skal komme som menneske.

Fakta: I Johannes 7 står det: «Mange bedragere er gått ut i verden, slike som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet.»

På apostelen Johannes’ tid var det noen som benektet at Jesus hadde kommet til jorden «i kjødet», det vil si som menneske. Disse ble kalt gnostikere. Det som står i 2. Johannes 7, ble skrevet for å tilbakevise den falske påstanden deres.[1]

Dette betyr at forførerne og antikristene ikke var personer som hadde vært kristne, men som hadde blitt ekskludert fra sine menigheter. Men de var personer som hadde sin egen religion, en religion som brukte noen av skriftene til de kristne, men hvis læresetninger var annerledes enn de kristne læresetningene.

Ordene «de gikk ut fra oss» i 1. Johannes 2:19 betyr ikke at antikristene var personer som hadde forlatt deres kristne menigheter. Artikkelen «Vitnene blir ført bak lyset med tolkningen av 1. Korinter 5:11 og 2. Johannes 7-11» analyserer disse ordene. Konklusjonen er at både grammatikken og sammenhengen viser at Gnostikerne «gikk ut fra ‘vårt’», fra noe som tilhører oss. Gnostikernes lære var annerledes enn den kristne lære. Men de hadde opprinnelig basert sin lære på læresetningene i jødiske og kristne skrifter. Derfor kunne det bli sagt at «de gikk ut fra vårt».  De trodde på Jesus, men ikke på den Jesus som blir beskrevet i De kristne greske skrifter.

[1]. https://www.jw.org/no/hva-bibelen-laerer/sporsmal/jesu-kristi-komme/.

Å ANALYSERE  2. HOHANNES 9-11 I LYS AV SAMMENHENGEN

Brevet som det styrende råd sendte til eldsterådene skriver angående 2. Johannes 9-11:

3 (3) Vi har også klargjort vår forståelse av 2. Johannes 9-11, som vi har forstått anvendes spesielt på frafalne og andre som aktivt fremmer gale handlinger, og ikke til alle som har blitt fjernet fra menigheten.

23 Andre John 9-11 advarer mot en besmittende innflytelse, som sier
«Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne lære, så ta ikke imot ham i DERES hjem og hils ikke på ham.» Hvem er det kristne blir lært at de må unngå? Sammenhengen viser at dette refererer til «Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den». Derfor anvendes dette på frafalne og de som aktivt taler for gale handlinger. Individuelle kristne skal ikke hilse på slike personer, eldste skal ikke besøke dem, og de skal ikke bli invitert til møter.

Denne tolkningen er fullstendig feilaktig, fordi den motsier sammenhengen I stedet for å bli støttet av sammenhengen. Jeg skal nå se på sammenhengen i Johannes-brevene, og så foreta en analyse av sammenhengen for 2.Johannes 6-11. Jeg siterer disse versene:

6 Og dette er hva kjærligheten betyr, at vi fortsetter å vandre i samsvar med hans bud. Dette er budet, slik som dere har hørt fra begynnelsen, at dere skal fortsette å vandre i den. 7 For mange bedragere er gått ut i verden, slike som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet. Dette er bedrageren og antikristen.

8 Ta dere i akt, så dere ikke mister de ting vi har arbeidet for å frambringe, men kan få full lønn. 9 Enhver som trenger seg fram og ikke blir i KRISTI lære (didakhē), har ikke Gud. Den som blir i denne lære (didakhē), han har både Faderen og Sønnen. 10 Hvis noen kommer til dere og ikke fører denne lære (didakhē), så ta ikke imot ham i DERES hjem og hils ikke på ham. 11 For den som hilser på ham, er delaktig i hans onde gjerninger.

Spørsmålet er hvem disse personene er, som kristne ikke skulle ta imot i sine hjem og hilse. Det nåværende synspunktet til medlemmene av det styrende råd er at disse er ekskluderte frafalne, men at ordene ikke gjelder andre som har blitt ekskludert. Dette er et fullstendig feilaktig synspunkt, for Johannes snakker ikke om ekskluderte personer i det hele tatt, verken frafalne eller andre ekskluderte.

DEN RIKTIGE FORSTÅELSEN AV 2. JOHANNES 9-11

Forståelsen av disse versene er svært enkel hvis vi tar grammatikken og sammenhengen I betraktning, og ikke forsøker å tolke dem ilys av forutfattede meninger:

 • Hvilke mennekser skulle de kristne ikke ta imot I sine hjem og hilse? Svaret er: «Enhver som ikke fører denne lære (didakhē)».
 • Fordi ordet «lære» har artikkel, må referensen være til en bestemt lære, «denne lære», som allerede er nevnt. Hva er denne læren?
 • Ordene «denne lære» (didakhē) er også nevnt i vers 9, og ordene «denne lære» refererer tilbake til «Kristi lære» (didakhē)  i begynnelsen av vers 9.
 • Hva er så «Kristi lære» (didakhē)? Svaret finner vi i vers 7: «som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet».
 • Hvem var de som «som ikke bekjenner Jesus Kristus som kommet i kjødet»?
 • De som «som ikke bekjenner Jesus Kristussom kommet i kjødet», er ifølge vers 7 bedragere og antikrister.
 • Det enkle svaret på spørsmålet i punkt 1) er at de som kristne ikke skulle ta imot I sine hjem og hilse, er bedreagere og antikrister!

DEN FEILAKTIGE FORSTÅELSE AV  2 JOHN 9-11

Brevet til de eldste sier:

Hvem er det kristne blir lært at de må unngå? Sammenhengen viser at dette refererer til «Den som ikke holder seg til Kristi lære, men går ut over den». Derfor anvendes dette på frafalne og de som aktivt taler for gale handlinger.

Dette er en uriktig forklaring, som viser at medlemmene av det styrende råd forsøker å lese sine forutfattede meninger in i det Johannes skriver, og at de samtidig ignorerer sammenhengen. Hvis vi anvender gresk eller engelsk grammatikk og syntaks på 2. Johannes 7-11, er det umulig å motsi de 7 punktene ovenfor. Det er helt klart at de som kristne skulle unngå, var bedragere og antikrist. Johannes hadde allerede advart mot disse personene i sitt første brev.

Men hvordan skal vi så forstå 2. Johannes 8 og 9?

8 Ta dere i akt, så dere ikke mister (apollumi, aorist subjunktiv) de ting vi har arbeidet for å frambringe, men kan få (apolambanō, aorist subjunktiv) full lønn. 9 Enhver som trenger seg fram (proagō, presens partisipp) og ikke blir (menō, presens partisipp) i KRISTI lære (didakhē), har ikke Gud. Den som blir i denne lære (didakhē), han har både Faderen og Sønnen.

I Kontrast med versene 7, 10 og 11, som refererer til en faktisk historisk situasjon — bedragere og antikrister har kommet — så utrykker versne 8 og 9 noe som er hypotetisk, noe som ikke har skjedd. Versene referer til mulige handlinger som kan skje i fremtiden. I vers 8 advarer Johannes de kristne om at de må passe på så de ikke mister det de har arbeidet for og deres belønning. Dette blir vist ved de greske verbene som er oversatt med «miste» og «få», som er aorist subjunktiv. Gresk subjunktiv er lik norsk konjunktiv, som uttrykker en tenkt situasjon og som ikke referer til faktiske forhold. Men uten å ha kjennskap til gresk subjunktiv og norsk konkunktiv vil den som leser vers  8,  forstå at verset ikke referer til ting som har handt, men til ting som kan hende i fremtiden.

Hva kan vi så si om vers 9? Det er ingen verb i subjunktiv i dette verset. Men verbene «trenge fram» og «bli» er presens partisipp, som både kan referere til faktiske og tenkte situasjoner. Den som leser vers 9, vil forstå at handlingene ikke har skjedd, men at de kan komme til å skje i fremtiden.

New Jerusalem Bible har en gjengivelse som klart viser at vers 9 er hypotetisk:

9 If anybody does not remain in the teaching of Christ but goes beyond it, he does not have God with him: only those who remain in what he taught can have the Father and the Son with them.

9 Hvis noen ikke blir I Kristi lære, men går ut over den, så har han ikke Gud med seg. Bare den som blir i det han lærte, kan ha Faderen og sønnen med seg.

Fortolkningen til medlemmene av det styrende råd følger:

 • Hvilke mennesker skal ikke kristne ta imot I sine hjemog hilse? Svaret er: «Enhver som ikke fører denne lære (didakhē)».
 • Dette refererer til fremtidige frafalne fra den kristne menighet som aktivt taler for gale handlinger.
 • Dette betyr at Johannes  ikke forteller sine lesere at de må unngå forførere og antikrister som allerede har kommet. Men ordene refererer ti personer som i fremtiden vil bli ekskludert, fordi de er frafalne.

Fortolkningen til medlemmene av det styrende råd er altså at Johannes refererer til kristne I fremtiden som blir frafalne, og disse må de kristne unngå. Ordene til Johannes har derfor en begrenset betydning ifølge medlemmene av det styrende råd. De referer ikke til dem som allerede hadde benektet at Jesus er Kristus og hadde benektet  Jesus Kristus som kommet i kjødet. Men de referer til en fremtidig gruppe som kommer til å forlate den kristne menighet.

Basert på denne fortolkningen hevder medlemmene av det styrende råd at de har støtte i Bibelen for å sky de personer som de kaller for «frafalne».

De som kristne ikke skal motta i sine hjem og hilse, er de som “benekter at Jesus er Kristus” og at «Jesus Kristus har kommet i kjød».  Anvendelsen av ordene i 2. Johannes 10 og 11 på de såkalte frafalne, er en uriktig fortolkning som strider imot Biblens sannhet.

HVORFOR MÅ KRISTNE IKKE MOTTA ANTIKRISTENE I SINE HJEM?

Det er et gresk ord som viser til antikristenes handlinger, og det er ordet homologō. Betydningen av ordet er: «å komme med en tydelig erklæring, ofte offentlig, og noen ganger som svar på press eller på en beskyldning.»  (Louw og Nida) NV96 oversetter  homologō med «bekjenne», og det er en god oversettelse. Antikristene hadde derfor ikke bare en uriktig tro, men de kom med «en tydelig erklæring» offentlig om sin tro. På denne bakgrunn forstår vi sannheten i den beskrivelse som Vakttårnet for 15. desember 1974, side 559, har:

22 Legg merke til at apostelen Johannes i vers 7 sier at «mange forførere er gått ut i verden, som ikke bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød; dette er forføreren og Antikristen». Apostelen kommer så med en advarsel til de kristne. Han sier at de måtte være på vakt og ikke ta imot slike i sitt hjem, for de driver aktiv propaganda for falsk lære og prøver på en snedig måte å få andre til å gjøre det som er galt. Disse menneskene måtte ikke få fotfeste, slik at de kunne gjøre sin innflytelse gjeldende. En skulle til og med la være å hilse på dem for ikke å bli delaktig i deres onde gjerninger.

Antikristene, som ble kalt «forførere», drev aktiv propaganda, og de ønsket å spre sitt budskap ved å besøke de kristne i deres hjem. Dette er grunnen til at de kristne ikke skulle hilse antikristene som gjester og motta dem i sine hjem.

Men hva betyr 2. Johannes 11:

11 For den som hilser på ham, er delaktig (koinōneō) i hans onde gjerninger.

Når noen besøkte et hjem, var skikken å hilse ham som en gjest, slik at han skulle føle at han var velkommen i hjemmet. Derfor refererer uttrykket «som hilser på ham» til det å motta antikristene i sitt hjem. Hvis en kristen gjorde dette, ville han bli «delaktig i hans onde gjerninger».

Verbet koinōneō har betydningen «å dele ens eiendeler med den antydning at man deltar i noe som er felles eller har felles interesser».  (Louw and Nida) Det tilsvarende substantivet koinonia har betydningen: «fellesskap, et nært forhold, deltagelse i, partnerskap, bidrag, gave». (UBS lexicon) Ordene i 1. Johannes 1:3 hjelper oss til å forstå betydningen av ordene «er delaktig i»:

3 det som vi har sett og hørt, forteller vi også dere om, for at også dere skal ha fellesskap (koinonia) med oss. Og dette vårt fellesskap (koinonia) er med Faderen og med hans Sønn, Jesus

 Å motta antikristene i sine hjem ville indikere deltagelse i noe som er felles eller har felles interesser. Dette ville vise at de hadde et vennskapelig forhold, akkurat som de kristne hadde et vennskpelig forhold med Faderesn og med hans Sønn, ifølge 1:3. som jeg har vist, var antikriostene forførere som drev aktiv propaganda, og dette vare «deres onde gjerninger». Hvis en kristen tillot antikristene  å uttrykke denne propaganda i deres hjem, så ville de ha et ansvar for denne propaganda. Det de skulle ha gjort, var å avvise antikristene, og å advare andre kristne mot dem.

AVSLUTTENDE BEMERKNINGER

Det er helt klart at de som de kristne ikke skulle motta i sine hjem, var forførerne og antikristene, som allerede var tilstede da Johannes levde. Men hva kan vi si om ordene: «Enhver som trenger seg fram og ikke blir i KRISTI lære» i vers 9? Disse ordene kan sammenholdes med de ande ordene i versene 7-11.

Johannes sier ikke at kristne i fremtiden vill trenge seg fram og ikke blir i Kristi lære. Men han sier at hvis det skjer, så vil han eller hun bli en del av antikrist. Befalingen til Johannes er klar: Kristne må ikke ta imot dem som allerede har benektet at Jesus er Kristus, og at Jesus Kristus er kommet i kjødet. Hvis noen i fremtiden vil følge samme eksempel, så er disse antikrister, akkurat som dem hvis eksempel de følger. Kristne må også unngå slike personer.

Rolf Furuli

Author Rolf Furuli

More posts by Rolf Furuli

Leave a Reply