Skip to main content

Om forfatteren

Rolf J. Furuli har vært universitetslektor i semitiske språk, og i mer enn ett tiår har han undervist i  akkadisk, arameisk, etiopisk, hebraisk, fønikisk, syrisk og ugarittisk. Han har også studert arabisk, gresk, latin, middel-egyptisk og anvendt lingvistikk, og han har oversatt mange dokumenter fra de semittiske språk og sumerisk til norsk og engelsk.   I 2005 forsvarte han sin doktoravhandling, hvor han argumenterer for en helt ny forståelse av verbsystemet i klassisk hebraisk. Han har skrevet 11 bøker og flere artikler som drøfter bibelske emner, bibeloversettelse og oldtidens historie og kronologi.

BIBLIOGRAFI

 • 1995 – Imperfect Consecutive and the Verbal System of Biblical Hebrew (thesis, Mag. Art., University of Oslo), 362 pages.
 • 1997 –“The Problem of Induction and the Hebrew Verb.” Built on Solid Rock, E. Wardini, ed., pp. 82-90 ISBN 82-7099-283-6.
 • 1999 – The Role of Theology and Bias in Bible Translation With a Special Look at the New World Translation of Jehovah’s Witnesses, 334 pages ISBN 0-9659814-4-4
 • 2000 – “Modern models and the study of dead languages” Motskrift,  NTNU, Trondheim pp. 83–86
 • 2001 – “The study of new religious movements with a stress on the mental health of Jehovah’s Witnesses (with Leon Groenewald and Johan Nerdrum) Tidsskrift for Norsk Psykologforening (Journal of the Norwegian Psychological Association), 2, pp. 123–128.
 • 2002 – Vitenskap og Bibeloversettelse ”Kristianisering” og ”Mytologisering” av Bibelens hebraiske tekst (Science and Bible Translation – «Christianizing» and «Mythologizing» of the Hebrew Text of the Bible), 201 pages ISBN 82-994633-1-9 (In Norwegian and Danish)
 • 2002 –“The NWT’s translation of the Hebrew verbal system with particular stress on waw consecutive.” In Your Word is Truth—The Fiftieth Anniversary of the New World Translation T. Byatt and H. Flemings, eds., 221-241 ISBN 0-9506212-6-9
 • 2003 – Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Volume 1: Persian Chronology and the Length of the Babylonian Exile of the Jews, 251 pages ISBN 82-994633-3-5
 • 2005 – The verbal System of Classical Hebrew An Attempt to Distinguish Between Semantic and Pragmatic Factors. In Current Issues in the Analysis of Semitic Grammar and Lexicon I. L. Ezard and J. Retsø eds., pp. 205–231. ISBN 3-447-05268-6
 • 2006 – A New Understanding of the Verbal System of Classical Hebrew – An Attempt to Distinguish Between Semantic and Pragmatic Factors. Doctoral dissertation, 504 pages ISBN 82-994633-4-3
 • 2007 –The Neo-Babylonian Chronology and the Cuneiform Tablet VAT 4956 in Forschung-Bibel-Artefakte, Berlin, pp. XIV-XVIII ISBN 978-3-9811529-2-0
 • 2007 – Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Volume II: Assyrian, Babylonian and Egyptian Chronology, 370 pages. ISBN 978-82-994633-6-2
 • 2008 – Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Volume 1: Persian Chronology and the Length of the Babylonian Exile of the Jews, revised edition. 376 pages. ISBN 82-994633-5-1
 • 2009 –  “Hvordan tenker Jehovas vitner? Et vitne beskriver troen ”(How do Jehovah’s Witnesses think? A Witness describes the faith). In Jehovas vitner En Flerfaglig Studie (Jehovahs Witnesses An Interdisciplinary Study), 156-166 pages ISBN 978-82-15-01453-1
 • 2011 – The Role of Theology and Bias in Bible Translation With a Special Look at the New World Translation of Jehovah’s Witnesses, Second edition, 475 pages. ISBN 978-82-92978-02-3
 • 2012 – Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Volume 1: Persian Chronology and the Length of the Babylonian Exile of the Jews, Second edition, 413 pages. ISBN 978-82-92978-03-0
 • 2013 – Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible, Volume II: Assyrian, Babylonian and Egyptian Chronology, Second edition, 502 pages. ISBN 978-82-92978-04-7
 • 2014 – Jehovah’s Witnesses: Adherent Essay. In Handbook of Religion A Christian Engagement with Traditions, Teachings, and Practices, T.C Muck, H.A. Netland, and G.R. McDermott, eds. Grand Rapids: Baker Academic, 485-488 pages. ISBN 978-08010-3776-4
 • 2017 – When Was the Book of Daniel Written? A Philological, Lingusitc, and Historical Appraoch. 330 pages. ISBN 978-82-92978-06-1
 • 2018 – The Tetragram —Its History, its Use in the New Testament, and Its Pronunciation, 250 pages. 978-82-92978-09-2
 • 2019 – Can we Trust the Bible?  With Focus on the Creation Account, the Worldwide Flood, and the Prophecies, Epub edition, 1,550 pages, 1,100 photographs. ISBN 978-82-92978-07-8
 • 2020 – The Fallacy of Prophetic Perfect – With Translation of Verses From the Prophets. 363 pages. ISBN978-82-92978-10-8
 • My Beloved Religion — and the Governing Body. 345 pages. ISBN 978-82-92978-12-2

OVERSETTELSER

 • 2001 – Gilgamesh og Atrahasis To babylonske helter (Gilgamesh and Atrahasis two Babylonian Heroes (with Jens Braarvig and Tor Åge Bringsværd) – translated from Akkadian
 • 2003 – Enoks Bok (The book of Enoch) – translated from Ethiopic ISBN 82-525-5177-7
 • 2004 – Dødehavsrullene (The Dead Sea Scrolls) – translated documents from Hebrew and Aramaic ISBN 82-525-5199-8
 • 2006 – Sumeriske Skrifter (Sumerian Writings) – translated documents from Sumerian ISBN 82-525-6213-2
 • 2008 – Kebra Nagast – translated from Ethiopic ISBN 978-82-525-6704-5
 • 2008 – Baal Gudenes konge i Ugarit (Baal the King of the Gods in Ugarit) – translated some documents from Ugaritic, Phoenician, and Hebrew  ISBN 978-82-525-6590-4

ERKLÆRING OM TRO

Som redaktør av denne nettsiden vil jeg uttrykke min tro og informere leserne om følgende ting:

Jeg tror at Jehova Gud har brukt Watchtower Bible and Tract Society fra den tid C.T. Russell levde for å gjenopprette den eneste sanne religion, og at alle Jehovas vitners læresetninger er basert på Bibelen.

I det andre århundre e.v.t. hadde de kristne menighetene eldsteråd. Med tiden var det noen av de eldste som ønsket mer makt enn de andre, og resultatet var at de opphøyde seg selv og ble biskoper. Det neste skritt var opprettelsen av et presteskap i menighetene.

I dag har vi en lignende situasjon blant Jehovas vitner. Det første styrende råd for vitnene ble opprettet i 1971, og ordningen med eldsteråd i hver menighet ble opprettet i 1972. Eldsterådene var i stor grad uavhengig av det styrende råd, og de traff sine egne avgjørelser til beste for menighetens medlemmer. Etter en stund begynte noe av makten til eldsterådene å bli overført til det styrende råd, og i det 21. århundre har det styrende råd gitt seg selv all makt. På denne måten fikk organisasjonen sine «biskoper» og sitt «presteskap».

I dag fungerer det styrende råd som en regjering for Jehovas vitner. Medlemmene av rådet har all makt over læresetningene, eiendommene og pengene. Det styrende råd krever absolutt lydighet, og de som ikke er lydige mot dets regler og bud, blir ekskludert. I dag er Jehovas vitners organisasjon diktatorisk, og dens oppbygning ligner på oppbygningen av Den katolske kirke.

Fra 1942 til 1971, da N.H. Knorr var president for Watchtower Bible and Tract Society og F.W. Franz var visepresident, ble regler og avgjørelser basert på Bibelen, og det eksisterte svært få menneskebud i organisasjonen. I løpet av den siste del av det 20 århundre og første del av det 21. århundre har det styrende råd laget en mengde lover og bud som ikke er basert på Bibelen. Som eksempel kan nevnes at 32 av de 43 handlinger som kan føre til eksklusjon, som er skrevet i boken for eldste «Vær Hyrder For Guds Hjord», er ikke er basert på Bibelen.

Jeg har tjent som eldste i 56 år, og jeg har hatt spesielle tjenesteoppdrag, slik som å være kretstilsynsmann og områdetilsynsmann. Jehova Gud har lært meg gjennom sin organisasjon å vise mot, og aldri vike tilbake når jeg ser noe i organisasjonen som er galt, selv om det skulle gå ut over meg selv at jeg sier ifra.  Den stilling som det styrende råd har og en stor del av deres avgjørelser er direkte i strid med Bibelen. Det er på grunn av dette jeg skrev boken My Beloved Religion—And The Governing Body. Jeg sendte boken til det styrende råd, og jeg skrev at hvis rådet ville begynne å rette på de ubibelske forhold som boken omtaler, ville boken ikke bli publisert. Dette ble direkte avvist.

Alle som ikke er lydige mot det styrende råd vil bli ekskludert, og i juni 2020 ble jeg ekskludert fordi jeg hadde skrevet den nevnte boken. Ingen av medlemmene av domsutvalget hadde sett eller lest boken, slik at deres avgjørelse bare var basert på rykter. Dette er til og med i strid med de regler som det styrende råd har laget. Den appell jeg skrev, finnes i innholdsfortegnelsen.

Min situasjon i dag ligner til en viss grad på den situasjon Martin Luther var i. Han tilhørte Den katolske kirke, og han pekte på en del misbruk som foregikk innen Kirken. På grunn av dette ble han ekskommunisert, og med tiden opprettet han Den lutherske kirke. Jeg har pekt på en del bud og regler i Jehovas vitners organisasjon som er i strid med Bibelen. Men i kontrast til Martin Luther vil jeg ikke lage en opposisjonsgruppe.

På ingen måte ønsker jeg å skade Jehovas vitner, som er min elskede religion. Men de ubibelske lover og bud, som det styrende råd har laget, har ødelagt livet til titusener av mine brødre og søstre. Jeg kan ikke bare lukke øynene for dette, og derfor har jeg skrevet den nevnte boken og opprettet denne nettsiden.

I løpet av de kommende 12 måneder planlegge jeg, hvis Jehova ønsker det, å publisere mer enn 100 artikler på denne nettsiden. Artiklene vil være basert på et studium av Jehovas vitners litteratur fra 1930 og til i dag og på en grundig analyse av relevante bibelsteder. Artiklene vil være korte, og de vil inneholde referanser til Vakttårnets litteratur og grundige analyser av relevante bibelske pasasjer. Artikelene vil etter hvert bli oversatt til norsk, italiensk og portugisisk, og jeg håper å legge til andre språk senere.

Som jeg har nevnt, er 32 av de 43 handlinger som kan føre til eksklusjon, funnet opp av det styrende råd, og de har ingen støtte i Bibelen. De første artikler som vil bli publissert på denne nettsiden, vil analysere disse 32 eksklusjonsgrunnene.